Superheterodyne ontvanger
In houten kast, notenhout gefineerd, met "rijzende zon". Bruine bakelieten rand rond de zenderschaal en bruine bakelieten knoppen. De zenderschaal is bedrukt met stationsnamen in tweekleurendruk (zwart: middengolf (200-575 meter), rood: lange golf (900-2000 meter). De radio heeft automatische volumeregeling en een bekrachtigde elektrodynamisch luidspreker. De middenfrequentie is 108 kHz en de gevoeligheid op de middengolf is 5μV, erg gevoelig voor een dergelijk toestel. Het kastontwerp is van Otto van Tussenbroek.
Aan de achterzijde kunnen, behalve de antenne en de aarde, een extra luidspreker en een grammofoon worden aangesloten.
Het luidsprekerdoek is nog origineel. Het ondoorzichtig geworden celluloid venster voor de golflengteschaal is vervangen.
De oorspronkelijke prijs was f 137,50. De uitvoering voor wissel- en gelijkstroom was de KY151, die werd verkocht voor f 150,-. De radio werd ook gemaakt zonder luidspreker als KY147.
Technische beschrijving
Dagblad "De Tijd" van 13 september 1935 gaf de volgende technische beschrijving van het toestel:
"De super-heterodyne-toestellen hadden eenigen tijd den naam te weinig te selecteren. Bij het nieuwe midden-klasse-apparaat KY 146 werd in den pre-selector geen hoogfrequent-versterking toegepast in verband met den factor kostprijs. Om echter een voldoende versterking te bereiken, is eenerzijds door toepassing van spoelen van hooge kwaliteit, anderzijds door een kleinen kunstgreep, de versterking of de opslingering op voldoend hooge waarde gehouden. De pre-selector van de KY 146 bestaat uit een bandfilter met gemengde capacitieve koppeling, die practisch over het geheele golfbereik constante werking en constante bandbreedte heeft. Aan het begin van het golfbereik overheerscht een capacitieve spanningskoppeling, welke de beide kringen in de buurt van de critische koppeling brengt; aan het eind van het golfbereik overheerscht een stroomkoppeling, welke de kringen eveneens in de buurt van een critische koppeling brengt. Hierbij wordt onder critische koppeling verstaan die koppeling, waarbij nog juist geen dubbel-piekverschijnsel optreedt. Doordat aan het eind van een golfbereik steeds de verhouding L/C ongunstiger is dan aan het begin, neemt de opslingering naar het eind toe ook steeds af. Teneinde die opslingering constant en groot te kunnen houden, is tusschen antenne en aarde een resonantiekring geschakeld, welke aan het eind van de golfbereiken een min of meer gedempte resonantie heeft, waardoor de opslingering over het geheele bereik practisch constant blijft."
Gegevens Buizen  
Serienummer: 5769
Seriegrootte: 5000
Afmetingen: 34 45 23 cm
Bouwjaar: 1935
Aangeschaft in: 2004
Verkocht in: 2023
   

Klik op een buis voor meer informatie

Schema Gebruiksaanwijzing

Wat werd in 1935 uitgezonden?

 

Luister naar "Chicago" door Coleman Hawkins en het Ramblers Dansorkest, opgenomen in Casino Hamdorff op 26 augustus 1935

Achterzijde met achterwand

Achterzijde met weggenomen achterwand
Zenderschaal
Rondom de as staat nog een aantal zenders in rood (lange golf). Deze tekst is iets door de zon verbleekt.

Folder van de KY146

Advertentie in een extra uitgave van Radio Expres, najaar 1935

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op maandag 27 november 2023