Terug naar vorige pagina

 
Eerste indruk

Fraaie kast in eerste lak met goed luidsprekerdoek (een paar kleine beschadigingen), prima schaal en originele knoppen.

De twee houten achterschotjes zijn in een latere periode nagemaakt. Het hout is iets te licht, maar het is verder goed gedaan.

Het netsnoer is in slechte staat.

De draden naar de luidsprekers zijn verlengd, handig bij het uitkasten, maar niet origineel.

De eindbuis 2A5 bleek lucht te hebben en heeft geen emissie meer; de overige buizen zijn nog prima.

De koppelcondensator C19 is niet vervangen.

Er zit een weerstand van 25.000 ohm over de antenne- en de aardbus.

De afvlakelkco’s zijn vervangen door nogal kleine exemplaren van 47 uF/450 volt (primair) en 22 uF/450 volt (secondair).

De gelijkstroomweerstand van de secondaire wikkeling van de luidsprekertrafo is te hoog en soms afwezig, door een slechte inwendige verbinding van een aansluiting.

De radio bromt nogal, de gevoeligheid is ver onder de maat en het geluid is vervormd.
Restauratie/reparatie

Het netsnoer vervangen door exact gelijkend oud snoer.

De achterschotjes op kleur gebracht.
Het toestel schoon en stofvrij gemaakt.
De schakelcontacten van de spoelentrommels en de buisvoeten schoongemaakt.

De koppelcondensator (C19) van 20 uF onzichtbaar vervangen door 15 uF/1000 volt.

De bus van de afvlakelco’s doorgezaagd en de inhoud onzichtbaar vervangen door een aanloopcondensator van 12 uF/450 volt  primair twee elco’s van 47 uF/450 volt in serie (22 uF) secondair. De zaagsnede valt onder een bevestigingsbeugel en is dus niet zichtbaar.

De luidsprekertrafo geopend en de uitgevoerde draad aan de binnenzijde weer stevig vastgezet met een nieuwe bout en moer. De gelijkstroomweerstand is nu 1,4 ohm.

De eindbuis 2A5 vervangen door een nieuw (NOS) exemplaar.

De radio kraakte en het radiosignaal viel af en toe weg. Een slechte soldeer-verbinding in een aardleiding bleek de oorzaak. Doorgesoldeerd.

De weerstand over de antenne- en aardebus weggehaald.
Condensatoren C6, C7 en  C18 (100 nF) waren lek, onzichtbaar vervangen.
Condensator C20 (500 nF) was capaciteitsloos, onzichtbaar vervangen.
Condensatoren C3 (200 pF) en C5 (300 pF) onzichtbaar vervangen.
Na testen blijkt de vervorming niet in de eindtrap van het toestel te zitten, maar in het radiodeel.
Een condensator (250 pF, stond niet op het schema) over de pennen 9 en 10 van de spoelentrommel wijst op een reparatie. Bij nadere inspectie blijkt dat de twee koppelwikkelingen van de lange en middengolf die op pen 10 van deze bus zijn aangesloten, zijn onderbroken door blikseminslag. De condensator diende om nog enige ontvangst mogelijk te maken maar dat verklaart ook de zeer slechte gevoeligheid. De beide spoeltjes (80 en 20 wikkelingen) zijn hersteld door ze opnieuw te wikkelen.
Na afregelen van de opnieuw gewikkelde spoelen blijkt dat in een lange golf spoel iets nog niet helemaal vast zit; de spoel is niet goed af te regelen. De korte golf spoel oscilleert niet. Op de middengolf is de ontvangst na afregelen nog steeds beneden de maat, maar ook de middenfrequentspoelen moeten nog worden afgeregeld. Voor het afregelen daarvan moest een speciaal stukje gereedschap worden gemaakt. De spoelen zitten op een lastige plek en gewoon gereedschap is daarvoor volkomen ongeschikt. De spoelen moeten worden afgeregeld door het verdraaien van een moertje, waarop in twee gevallen ook spanning staat. Van een stuk nylon staf werd een op maat gemaakt afregelknopje gemaakt. Een heet gemaakt moertje werd in het uiteinde van de staf gedrukt en daarna weer verwijderd, na eerst op die plek een gaatje te hebben geboord. Het afregelen verliep hierdoor moeiteloos en leverde meteen het gewenste resultaat op. De radio ontvangt weer prima en ook de gevoeligheid is nu goed. In een latere fase moeten de lange en de kortegolf spoel nog worden nagekeken.
Twee draden in de voorste spoeltrommel bleken niet goed te zijn gesoldeerd. Na doorsolderen werkt de korte golf nu ook. De lange golf spoel is nog steeds wat gammel maar wel af te regelen.
Alle spoelen zijn op het gehoor afgeregeld maar moeten nog nauwkeuriger met de voltmeter worden nageregeld.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 13 september 2019