Home
Radio's
  De Tijdgeest/Airvoice
    Airvoice radio's
Luidsprekers
Diversen
Buizen
Nostalgie
Links
Te koop

 
Radio-Technisch Bureau "De Tijdgeest" werd in 1924 opgericht in Amsterdam. Het adres was Egelantiersstraat 246-252. De directeur was J.G.N. Eweg, die op hetzelfde adres in 1904 een diamantslijperij begonnen was.
Eweg was sinds 1924 ook eigenaar van Het Radio Huis (later: Centraal Radio Huis), Damrak 17 te Amsterdam, een winkel waar behalve radiotoestellen ook verrekijkers, foto- en filmcamera's werden verkocht.
In de periode na de oprichting vroeg het bedrijf wederverkopers of agenten voor de landelijke verkoop van hun toestellen. In aanmerking kwamen "Radio-Zaken, Electrotechnici, Rijwielhandelaren en Particulieren, die over veel relaties beschikken". Deze oproep had in ieder geval succes in de drie noordelijke provincies, want de firma Gebr. Grit, Lage der A 9a in Groningen, werd vertegenwoordiger voor Groningen, Friesland en Drenthe.
In mei 1925 werd in een advertentie voor het eerst de naam "Airvoice" gebruikt als merk van "De Tijdgeest", hoewel de beide namen in dat  jaar door elkaar heen werden gebruikt als merk- en bedrijfsnaam.
Van 4 tot 13 september 1925 was men met Airvoice toestellen aanwezig op de I.R.T.A., de Internationale Radiotentoonstelling in Amsterdam.
In januari 1926 werd surseance van betaling aangevraagd en werd een bewindvoerder aangesteld.
Op 21 februari 1927 werd met bijdragen van militairen en de burgerij aan het Militair Hospitaal in Utrecht een radio-inrichting aangeboden, bestaande uit een 5-lamps Airvoice toestel met drie luidsprekers en 35 koptelefoons.
In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 4 maart 1927 poogde men te ontkrachten dat het niet goed ging met Airvoice: "Een onlangs geannonceerde veiling heeft den indruk gewekt, dat de fabrikatie van AIRVOICE RADIO-TOESTELLEN is stop gezet. Dit is volkomen onjuist!! RADIO-AIRVOICE-TOESTELLEN zijn en blijven goed en worden door ons als steeds gefabriceerd.", stond er.
Eind 1927 verscheen een advertentie voor het Airvoice model D02.
In juni 1928 werd verlenging van surseance aangevraagd. De rechter beschikte op 25 juni dat de verlenging werd ingewilligd, voor een periode van anderhalf jaar gerekend vanaf 11 juni. Begin 1929 werd nog steeds voor het merk geadverteerd maar waarschijnlijk stopte Airvoice in dat jaar.
In de loop van 1929 ging directeur J. Eweg verder met een bedrijf met de naam Multivox Radio op hetzelfde adres. Radio's uit die periode zijn niet bekend. Het pand aan de Egelantiersstraat werd in september 1931 verkocht en Eweg's Centraal Radio Huis ging in dat zelfde jaar failliet, maar maakte in 1932 een doorstart. Oprichter was de dan 16 jaar oude zoon van Eweg. Na op een aantal adressen in Amsterdam actief te zijn geweest, bleef er in 1970 nog maar één winkel aan de Scheldestraat over. Tot 2003 bleef het bedrijf daar actief; daarna verhuisde het naar Uithoorn, waar het onder de naam Sonel Centraal Radiohuis (handelsnaam Sonel) als serviceverlenend bedrijf verder ging met repareren, modificeren en restaureren van alles wat met elektronica te maken heeft.
Medewerkers van Het Radio Huis, Damrak 17, 1924. In het midden van de etalage is een Airvoice toestel te zien.
Boekenlegger uit Costa's Handels-Vakadresboek van Nederland voor de radio-industrie en den handel in radio-artikelen 1926-1927
Stand van Airvoice Radio op de IRTA radiotentoonstelling in Amsterdam, 1926

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op dinsdag 01 december 2020