Home
Radio's
  Ducretet
    Ducretet radio's
Luidsprekers
Diversen
Buizen
Nostalgie
Links
Te koop

 

Eugène Ducretet werd op 27 november 1844 in Parijs geboren. Op zijn twintigste begon hij een apparatenfabriekje, waarmee hij al snel internationale faam verwierf.  Hij leverde zijn wetenschappelijke apparatuur vooral aan laboratoria, universiteiten en hogescholen. Zijn catalogus vermeldde o.a. accu’s gebaseerd op de Leidse fles, het wiel van Barlow, experimentele elektromagnetische motoren, Whimhurst machines,

Tesla apparatuur en een hoogfrequente stroomgenerator. Daarnaast maakte zijn bedrijf voltmeters, ampèremeters en apparatuur voor telegrafie en telefonie. De naam Ducretet is onlosmakelijk verbonden met de eerste ontwikkelingen op het gebied van radio in Frankrijk. Hij was een van de belangrijkste radiopioniers. Op 5 november 1898, een jaar na Marconi's experimenten, begon Eugène Ducretet met zendproeven via een zendmast op het derde niveau van de Eiffeltoren. Een radiotelegrafisch signaal in Morse werd uitgezonden en weer opgepikt met de hierboven afgebeelde ontvanger met coherer, geplaatst in het Panthéon op 4 km afstand. Daarmee begon TSF - Télégraphie sans fil - draadloze omroep - in Frankrijk.
 

Ateliers Ducretet aan de rue des Ursulines 21 in Parijs

 
Beschrijvingen van zijn experimentele zenders werden gepubliceerd in Electrical World and Engineer in 1899. Ducretet schreef een gids voor draadloze telegrafie in 1901. Ernest Roger was de belangrijkste medewerker bij zijn experimenten vanaf 1898.
Ducretet overleed in 1915 en liet zijn bedrijf achter in de handen van zijn zoon Fernand en zijn partner Ernest Roger. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werkten de fabrieken van Ducretet en Roger volledig voor de oorlogsindustrie. Er werden militaire communicatieapparaten en speciale producten voor de Marine, zoals periscopen en microfoons gemaakt.
Bij de productie van de eerste radiotoestellen werd gebruik gemaakt van oorlogsvoorraden. Er werden toestellen samengesteld door afstemeenheden en hoog- en laagfrequentversterkers te combineren. Later werden deze eenheden uit praktische overwegingen gestapeld en ontstond de "piano" vorm.
In de periode 1920-1930 begon de verdere ontwikkeling van de radio met behalve merken als Ducretet (voortgezet onder de naam Société des Etablissements Ducretet, S.E.D.) ook makers zoals Péricaud, Lemouzy, Hurm en Vitus, de wat meer traditionele bouwers, en SEC, SET, Bouchet et Aubignat, Omégadyne, Planchon en Defay, die voor zeer originele oplossingen kozen. Daarnaast merken als PHAL, Huet, Radio-Techna en Irradia in het luxere segment van de markt. Toen Philips rond 1930 begon met  fabrieksmatige serieproductie, verdwenen veel van deze merken. Ducretet ging op in het merk Thompson in 1931.
Een advertentie uit 1929 van de Nederlandse importeur van Ducretet, Ph. J. Schut te Amsterdam

This page was last edited on 03.12.2016